De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Activiteiten

De EGZ heeft een veelheid aan activiteiten. In onderstaande submenu’s staat daarover informatie.