De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Het “Kerkgenootschap Evangelische Gemeente Zutphen” is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 806369747. De Belastingdienst stelt eisen hieraan. Deze pagina heeft als doel aan te tonen dat het kerkgenootschap voldoet aan de ANBI criteria en geeft transparantie met betrekking tot het financiële reilen en zeilen van de EGZ.

ANBI-formulier-EGZ-2022