De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

De EGZ heeft een bibliotheek met allerlei christelijke boeken, zowel voor studie als ontspanning.

In de boekenkast van de EGZ mag vrijelijk worden geneusd. Er is geen uitleenadministratie. Je mag boeken, tijdschriften en CD’s zo meenemen en lezen/afspelen. Maar breng ze wèl graag binnen een redelijke tijd terug, zodat iemand anders ze ook kan lenen. Zet ze dan niet zelf terug in de kast, maar leg ze in het mandje onderop.

Regelmatig worden er nieuwe boeken toegevoegd. Boekenwurm houdt zich ook warm aanbevolen voor boeken die bij u niet meer in de kast hoeven te staan, maar voor een ander lezenswaard zijn. Wel graag heel en niet teveel in geschreven, en met een christelijk karakter. Er zijn ook kinderboeken, die staan in de ruimte van de zondagschool.

BoekenwurmVragen? Bij Boekenwurm Marrie: marrie (at) kolenberg.eu