De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Een uur apart zetten om in gesprek te gaan met je hemelse Vader. Zo zou je een bidstond kunnen omschrijven. Natuurlijk kan je dat gewoon thuis doen. En we hopen dat je dat ook dagelijks doet. Maar God geeft ons zulke gave beloften als we SAMEN Zijn aanwezigheid zoeken! Lees bijvoorbeeld Psalm 133 eens na. Waar broers en zussen samen zijn, daar geeft God zegen en leven voor altijd. Christenen zijn kostelijke olie voor elkaar.

Soms zijn er momenten in je leven dat je niet kunt bidden. Verdriet, zorgen, onmacht kunnen je stem naar de hemelse Vader verstikken. Wat heerlijk en goed is het om dan samen te zijn, zodat je broer en zus voor jou kunnen bidden! Wat te denken van de tekst in Mattheus 18: 19-20 waarin Jezus de volgende belofte geeft: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of meer mensen in Mijn naam samen zijn, ben IK in hun midden.” Tijdens de bidstond wordt er een Woord met elkaar gedeeld, zingen we soms samen een aanbiddingslied, maar het grootste gedeelte willen we in gebed doorbrengen.

Elke maandagmorgen vanaf 10.00 uur en donderdagavond vanaf 19.30 uur ben je van harte welkom om met een groep trouwe bidders de gemeente, haar leden en bezoekers en andere gebedsonderwerpen voor Gods troon te brengen.

Tijdens de openingstijden van dinsdag tot en met vrijdag en op zondagmorgen ben je vrij gebruik te maken van de gebedsruimte in het hart van ons gebouw. In deze gebedsruimte kun je je terugtrekken voor een korte periode van gebed of stilte om je zo te richten op God en Zijn Woord te ontvangen voor troost, bemoediging en leiding.

Heb je zelf een gebedsonderwerp of wil je voorbede? Neem dan contact op met Rob de Boer. Een mailtje is voldoende via de Contactpagina.