De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

EGZ in de pers

De kerk als voedselbank

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. Esther Berghuis (64) uit Zutphen zag de hulp van de voedselbank ophouden, maar vond verlossing bij de Evangelische Gemeente Zutphen (EGZ). Lees meer in de pdf, die bestaat uit 2 pagina’s.