De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Deelname EGZ aan het netwerk UNIE-ABC

We zijn als leden en bestuur van de EGZ al enkele jaren bezig om aansluiting te zoeken bij andere gemeenten en/of een netwerk, om elkaar te kunnen versterken en te kunnen terugvallen op expertise van andere gemeenten. Na een zoektocht zijn we uitgekomen bij de netwerkorganisatie van baptisten, CAMA- en evangelische gemeenten: UNIE-ABC. We zijn vorig jaar met hun in gesprek gegaan, hebben het in december 2021 voorgelegd aan de leden. Na een (zeer) positieve stemming onder de EGZ leden hebben we vervolgens het lidmaatschap aangevraagd. Daar is afgelopen mei en juni door de aangesloten gemeenten van de Unie-ABC over gestemd en vrijdag 1 juli 2022 kregen we bericht dat er met een grote meerderheid voor is gestemd en er geen tegenstemmen waren. We zijn dus nu lid van de netwerkorganisatie van de Unie-ABC. Vandaar dit bloemstuk als welkom.
 
Wat betekent dit nu: we zijn aangesloten bij een netwerkorganisatie. We blijven autonoom, een zelfstandige evangelische gemeente met ons eigen DNA. We kunnen gebruik maken van diverse mogelijkheden tot uitwisseling en ondersteuning. Basis coaching is inbegrepen in de contributie. Aanvullend is veel mogelijk, zoals extra begeleiding, het inhuren van interim voorgangers en dergelijke. Er is een intervisiegroep van missionaire werkers. Er is een digitale leerweg voor oudsten en bestuursleden. We kunnen visiestukken over ‘lastige’ onderwerpen gebruiken om een mening te vormen, we hoeven ze niet letterlijk te volgen. Informatie over het opstellen van arbeidscontracten, ANBI, hulp bij conflicten en samenwerking met andere gemeenten zijn allemaal opties waar we gebruik van kunnen maken. Ondersteuning is primair gericht op werkers/bestuur/leiders. Als leiders goed zijn toegerust, dan is dat ook goed voor de gemeente.
 
We zijn inmiddels al in gesprek met de regiocoördinator Ronald van den Oever over de mogelijke leerwegen voor leiderschap waar we gebruik van kunnen maken. Als je meer informatie wilt over de UNIE-ABC, kijk dan eens op hun website.