De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

EGZ deelt voedsel uit

Video van Family7 met daarin een video van SBS6, over het uitdelen van voedsel op maandagmiddag .