De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Corona-maatregelen EGZ-diensten met ingang van april

Analoog aan het beleid van de overheid zijn inmiddels bijna alle corona-maatregelen  in de diensten vervallen. Toch is corona nog niet weg en we willen rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid. Achterin de kerk en aan de zijkanten staan nog een aantal stoelen op afstand.

Verder mag ieder zich vrij voelen om zo nodig een jas of tas op de stoel naast zich te leggen of een mondkapje te dragen.