De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Kerkdienst met Pieter van der Ster