De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Hannah-begint-het-te-leren