De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Een christelijke gemeente is een deel van het gezin van God. Dat komt bij uitstek tot uiting in de huiskringen. De gemeente komt niet alleen zondags bijeen, maar ook eens per twee weken in kleine groepen bij gemeenteleden aan huis.

Het doel van de kringavonden is om elkaar te ontmoeten, elkaars leven te delen, voor elkaar te bidden en samen te groeien in ons geloof. De leiders van de huiskringen ontmoeten elkaar regelmatig in de Kringleiderskring. Kringcoördinator is Henk de Oude, te bereiken via hjdeoude (at) planet.nl.

Dit jaar behandelen we in de kringen het boekje”De hoop die in ons leeft” over 1 Petrus.