De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Hulp nodig en bezoeker van de EGZ? Lees dan verder. 

Binnen de EGZ willen we er zijn als jij hulp nodig hebt. Dit proberen we te doen op verschillende manieren:

  • Voel jij je wel eens eenzaam of alleen? Vind je het fijn als er af en toe eens iemand aankomt voor een bakkie en een praatje?
  • Heb je éénmalig of voor langere periode wat praktische hulp nodig, omdat jouw netwerk dit niet kan bieden?
  • Heb je het moeilijk met een bepaalde situatie en wil je daar graag eens over doorpraten, ook vanuit bijbels perspectief?
  • Is er iets anders waar je hulp bij nodig hebt, op welke manier dan ook?

In al die gevallen kan je ons bereiken door van dinsdag- tot en met vrijdagmorgen binnen  te lopen bij onze koffie-inloop, te mailen naar helpen@egzonline.nl of één van ons aan te spreken na onze kerkdienst op zondagmorgen. Stel ons gerust je vraag!

Rob de Boer (pastoraal werker)
Jolanda Navis – van de Lagemaat (diaken)