De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Jaarthema EGZ 2022/2023

Echtheid en Saamhorigheid
Groeien in de verbinding met Jezus en met de ander

Echtheid zegt iets over onszelf zijn, waarbij we ons met “alle sores” niet voor God en elkaar verbergen. Saamhorigheid, we doen het samen met elkaar. Groeien in verbinding, wat na de corona jaren zo nodig is. Sterker verbinden met Jezus en sterker verbinden met elkaar als gemeente én met degenen die de Heer nog niet kennen. Op deze manier willen we de komende tijd aan de slag gaan en op deze manier willen we met elkaar omgaan.