De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Tieners en jongeren zijn belangrijk in Gods ogen en daarom willen we samen met hen gemeente-zijn (1 petrus 5:5). In de EGZ willen wij ook een gemeente zijn met kringen die voor elkaar zorgen, met elkaar delen en willen groeien als discipelen van Jezus. Het tiener- en jeugdwerk bestaat dan ook uit kleine groepen. Groepen die niet los van elkaar staan maar als team ook activiteiten ondernemen die gericht zijn op vriendschappen, onderwijs, evangelisatie en praktisch christen-zijn.
Iedereen is welkom bij ons, gelovig, toegewijd, ongelovig en anders-gelovig vanaf 12 jaar.

De indeling is op dit moment als volgt:

  • Jatov (12 jaar t/m 14 jaar)
  • Ghatov (15 t/m 17 jaar)
  • 18+ (vanaf 18 jaar tot je overgaat naar een volwassen kring)