De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Hier kan je één of meer plekken reserveren voor één kerkdienst in de EGZ. Doe dit voor de personen uit één huishouden, die bovendien samen binnenkomen in de dienst. Tel ook kinderen mee, voorzover ze in de dienst blijven. Er geldt een aantal regels, die kan je hieronder lezen.

Klik op “Kerkdienst EGZ …” om de reservering te starten.
Beschikbaar vanaf maandag 09.00 uur tot vrijdag 20.00 uur voorafgaand aan de kerkdienst.

Datum/Tijd Evenement
08-08-2021
10:00 - 11:30
Kerkdienst EGZ 8 augustus 2021

Richtlijnen voor de diensten in de EGZ vanaf 27 juni 2021
Vanaf mei zijn er weer diensten met bezoekers in de Emmanuelkerk. We zijn blij met deze mogelijkheid, dan kunnen we elkaar eindelijk weer eens zien. Maar nog niet alles kan op de manier zoals we dat gewend zijn. Daarom hieronder een aantal richtlijnen. Het is belangrijk dat we ons daaraan houden! In de eerste plaats willen we voorkomen dat mensen via een dienst besmet raken met het corona-virus. Het virus is nog steeds actief en er zijn voorbeelden genoeg van besmettingen, ook in kerken. Daarnaast kun je bij overtreding van de regels een boete krijgen, voor de kerk kan dit oplopen tot 4.000 euro. Hou je dus aan deze richtlijnen en volg de aanwijzingen van het Welkom team en de kosters op. En kom niet naar de dienst als je (of een huisgenoot) klachten hebt die kunnen wijzen op besmetting met het corona-virus, te weten koorts (38 ◦C en hoger), benauwdheid, verder hoesten, verkoudheid en plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Kom ook niet naar de dienst als je in een oranje of rode regio/land bent geweest, gedurende de voorgeschreven quarantaine periode.

Opgave
Volgens de richtlijnen van de overheid is registratie verplicht en we kunnen gezien de afstand van 1,5 m niet onbeperkt mensen ontvangen. Daarom is opgave verplicht! Dit kan via bovenstaande link, waarin je de details over het opgeven vindt.
De taken zoals die op het rooster staan gaan gewoon door. Je moet dus zoals gebruikelijk zelf voor vervanging zorgen als je niet kunt (of overleggen met je teamleider). Je moet je wel aanmelden als je een taak hebt en die taak vermelden bij de opmerkingen.
Voor een dienst gaat de opgave open vanaf maandagochtend 9 uur en deze sluit vrijdagavond om 20 uur. Als je niet in staat bent om je op digitale wijze op te geven, dan kun je voor uiterlijk vrijdag 20 uur bellen naar Jaap Kolenberg, 06-44592365. Hij verzorgt dan de opgave, uiteraard voor zover er plaats is.

Aankomst
Kom a.u.b. op tijd, zodat er geen wachtrijen ontstaan. We gebruiken alleen de hoofdingang, de deur beneden blijft dicht. Houd 1,5 m afstand en volg de aanwijzingen van het Welkom team en de kosters. Deze mensen zijn te herkennen aan oranje of gele hesjes. Bij binnenkomst dienen de handen ontsmet te worden. Het Welkom team zal vragen stellen over je gezondheid. Mondkapjes dragen hoeft niet meer, tenzij het onmogelijk is om 1,5 m afstand te houden (zoals bij de techniek).
Voor mensen met een rolstoel of scootmobiel is de kleine zijdeur rechts van de hoofdingang beschikbaar. De garderobe wordt niet gebruikt, jassen meenemen naar de plaats. Er wordt zowel voor als na de dienst geen koffie geschonken.

Plaatsen in de kerk
In de kerk worden looproutes aangegeven met pijlen op de vloer. Zitplaatsen worden aangewezen. Uitgezonderd mensen die tot één huishouden behoren, moet er 1,5 m afstand worden gehouden.

Collecte
Bij de uitgang staan schalen waarin je jouw gift kunt deponeren. Verder blijft er de mogelijkheid om digitaal te geven.

Zingen
Zingen zullen we geleidelijk aan meer gaan doen, eerst nog op spreekniveau. Dit wordt tijdens de dienst uitgelegd.

Toiletgebruik
Ga voordat je naar de dienst komt thuis naar het toilet. Als je toch moet, volg dan de looproute naar beneden. In het toilet zijn schoonmaakinstructies aanwezig. Iedereen dient het toilet voorafgaand aan het gebruik zelf schoon te maken. Dit gaat om aanvullingen op de normale hygiëne, zoals de deurklinken en de WC-bril schoonmaken.

Vertrek
Er wordt geen koffie geschonken na de dienst. Om te voorkomen dat er opstoppingen ontstaan, zal de leider van dienst aanwijzingen geven voor een geleidelijk vertrek, draag dan weer je mondkapje. Buiten in groepjes van maximaal 2 personen napraten en 1,5 m afstand houden als je niet tot hetzelfde huishouden behoort. Nodig mensen die je graag wilt spreken uit voor koffiedrinken thuis of eten.

Zondagsschool en crèche
Ouders brengen de kinderen van de crèche en de keitjes meteen na binnenkomst zelf naar beneden, volg hierbij de aangegeven looproute. De kinderen van de kanjers en helden kunnen zelf (meteen na binnenkomst) naar hun zondagsschool lokaal lopen. Na de dienst halen alleen de ouders van de crèche hun kinderen op en zij vertrekken via onze eigen (zij-)ingang. Alle zondagsschool kinderen worden door de leiding naar onze zij-ingang gebracht en daar halen de ouders hen op.

Vragen
Voor algemene vragen betreffende de richtlijnen, kun je terecht bij iemand van het ‘corona-team’: Rob, Richard KB, Jolanda N.-v.d. L., of Erna en Jaap S. Voor specifieke vragen over bijvoorbeeld zondagsschool / crèche, aanbidding, en dergelijke kun je bij de leiding van de teams terecht. Voor mededelingen, getuigenissen en dergelijke blijft de regel dat dit via de Leider van Dienst loopt.

Powered by Events Manager