De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Kerstspel 2018

De kinderen voerden een prachtig kerstspel op, terwijl Margriet het verhaal vertelde.