De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

De Bijbel

Vorming en Onderwijs

 • Bemoedigingssite: Wekelijks een bemoediging van (oud EGZ-lid) Gerry Velema.
 • ETA: Evangelische Theologische Academie, een interkerkelijke instelling voor theologisch onderwijs. Oók voor ‘gewone’ gemeenteleden.
 • Bijbelschool vergelijker: Alle bijbelscholen van Nederland verzameld.
 • Vaderhart.nl: De Vader Zelf heeft je lief, WeetWieJeBent in Zijn ogen!

Nieuws

 • Christelijk Nieuws: Een platform met positieve en opbouwende berichten uit de christelijke wereld.
 • CIP: Christelijk Informatie Platform, dagelijks nieuws uit de christelijke wereld.
 • Habakuk.nu: Vanuit Bijbels perspectief commentaar op de actualiteit.
 • Creatov: Dagelijkse blog van Internet evangelist Wouter van der Toorn.
 • Israël Today: Nieuws over Israël dat anderen niet brengen.
 • Christenen voor Israël: Christenen bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld.

Missionair

 • Geloven in Zutphen: Platform van christelijke geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld. Je kan je daar ook abonneren op de nieuwsbrief met evenementen in kerken en gemeenten in Zutphen en Warnsveld.
 • Ik zoek God: antwoorden op allerlei moeilijke vragen.
 • Missie Nederland: Een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen. Verbindt, ondersteunt en inspireert christelijke gemeenschappen bij het getuige zijn & discipelen maken van Jezus Christus
 • Zending Informatie Platform: kennisbank met allerlei informatie rondom zending