De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Emmanuelkerk

Gerard Doustraat 80a in Zutphen