De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Onderwijs in de christelijke gemeente is vanaf het begin een van de kernactiviteiten van de kerk geweest. Al in het bijbelboek Handelingen wordt vermeld dat de eerste christenen “trouw bleven aan het onderricht van de apostelen”. (Hand. 2: 42). Onderwijs in datgene wat de bijbel zegt is niet alleen bedoeld om je verstandelijke kennis te vergroten. Het doel van onderwijs in de gemeente gaat veel verder; door onderwijs in de Bijbel word je toegerust om te werken in de dienst van God, om samen met de hele gemeente te groeien in geloof, in liefde. Kortom om steeds dichter naar Jezus Christus te groeien. Daarom hecht de Evangelische Gemeente groot belang aan onderwijs.

Onderwijs kom je in verschillende vormen tegen in onze gemeente:

  • op de zondagochtend in de vorm van preken;
  • op de zondagscholen voor kinderen en de tiener- en jongerenclubs;
  • in de huiskringen;
  • op studieavonden, meestal op dinsdagavonden in de vorm van studieseries en cursussen. Er is meestal een serie in het najaar en in het voorjaar.

Voor informatie over het actuele studieaanbod kan je een e-mail sturen aan ‘Informatie’ via de Contactpagina.