De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Onderwijs in de christelijke gemeente is vanaf het begin een van de kernactiviteiten van de kerk geweest. Al in het bijbelboek Handelingen wordt vermeld dat de eerste christenen “trouw bleven aan het onderricht van de apostelen”. (Hand. 2: 42). Onderwijs in datgene wat de bijbel zegt is niet alleen bedoeld om je verstandelijke kennis te vergroten. Het doel van onderwijs in de gemeente gaat veel verder; door onderwijs in de Bijbel word je toegerust om te werken in de dienst van God, om samen met de hele gemeente te groeien in geloof, in liefde. Kortom om steeds dichter naar Jezus Christus te groeien. Daarom hecht de Evangelische Gemeente groot belang aan onderwijs.

Onderwijs kom je in verschillende vormen tegen in onze gemeente:

  • op de zondagochtend in de vorm van preken;
  • op de zondagscholen voor kinderen en de tiener- en jongerenclubs;
  • in de huiskringen;
  • op studieavonden, meestal op dinsdagavonden in de vorm van studieseries en cursussen. Er is meestal een serie in het najaar en in het voorjaar.

Gemeente Introductie Cursus
Als je nieuw bent in een gemeente kan het lastig zijn om te ontdekken of deze gemeente goed bij je past. Waar staat de EGZ voor? Hoe is deze gemeente georganiseerd? Er is zo veel te ontdekken, maar waar moet je beginnen? Om zo zorgvuldig en volledig mogelijk antwoord te geven op de vele vragen, hebben we een Gemeente Introductie Cursus (GIC) ontwikkeld, gebaseerd op onze geloofsbelijdenis. In deze cursus vinden we transparantie belangrijk: open en eerlijk naar elkaar toe zijn in een veilige omgeving.

We proberen de cursus 1 á 2-jaarlijks te geven, zodat nieuwe broers en zussen onze gemeente snel leren kennen, en andersom. De cursus is daardoor ook interessant voor mensen die al langere tijd aan onze gemeente verbonden zijn. Door de opzet word je opnieuw aan het denken gezet over wat je gelooft, maar kom je ook in verbinding met nieuwe mensen.

Voor informatie over het actuele studieaanbod kan je een e-mail sturen aan ‘Informatie’ via de Contactpagina.