De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Ontstaan
De Evangelische Gemeente Zutphen is in 1983 ontstaan vanuit een samengaan van een aantal kleinere (huis)gemeenten en baseert zich op de Beginselverklaring van Missie Nederland.

Gemeenteleiding
De EGZ heeft een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de praktische zaken.
De geestelijke verantwoordelijkheid ligt bij de oudstenraad. Op dit moment is de oudstenraad vacant. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het ‘algemeen bestuur’, dit is de combinatie van dagelijks bestuur en oudstenraad.
Rob de Boer is de vaste gemeente-opbouwer. Hij houdt zich behalve met gemeente-opbouw ook bezig met missionaire ontwikkelingen. Daarnaast is hij de zorg-coördinator voor pastoraat en diaconaat. Rob is te bereiken per e-mail via de Contactpagina of via 06-21852443. Voor praktische hulp en bezoekwerk kun je ook terecht bij Jolanda Navis of een berichtje sturen naar helpen@egzonline.

Deelname EGZ aan het netwerk UNIE-ABC

De EGZ is per 1 juli 2022 aangesloten bij het netwerk van Unie-ABC gemeenten. Unie-ABC is een netwerkorganisatie van baptisten-, CAMA- en evangelische gemeenten in Nederland.
Zie voor meer informatie dit bericht.

Financieel
De Evangelische Gemeente Zutphen is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie hier voor de gegevens. Giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het bankrekeningnummer is NL88 RABO 0144758458.

Overeenkomst periodieke giften
Meer aftrek voor je giften aan de EGZ? Dat kan met een schenkingsovereenkomst. Deze kan je invullen als je minimaal 5 jaar een zelfde bedrag aan de EGZ wilt schenken. Met een door de penningmeester ondertekende overeenkomst zijn je giften volledig aftrekbaar, dus ook boven de 10% van de bruto-inkomsten. Alleen de giften die gedaan zijn na ondertekening van de overeenkomst gelden mee. Je kan het pdf bestand van de schenkingsovereenkomst hier downloaden, afdrukken en invullen. Het invullen kan ook al in simpelweg in de pdf zelf, met Acrobat Reader of Microsoft Edge of een soortgelijk programma. Tenslotte ga je dan met de ingevulde overeenkomst naar de penningmeester CFora, die het verder afhandelt. Let op: het formulier hoeft niet naar de Belastingdienst te worden gestuurd!

Organogram
Onderstaand wordt de organisatie en de taakverdeling schematisch getoond. Klik erop om te vergroten.
De bemensing van de taakgroepen staat op deze pagina, die alleen voor geregistreerden toegankelijk is.