De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

De pastorale zorg in de Evangelische Gemeente is er voor twee doelgroepen: de eigen gemeente-leden en onze gasten. Deze doelgroepen kunnen gebruik maken van de verschillende zorgaspecten binnen onze gemeente. De verschillende aspecten zijn niet alleen op zondag beschikbaar maar ook tijdens doordeweeks. Onze gemeente beschikt over een pastorale gemeente-opbouwwerker. Daarnaast is er een pastoraal team. De mannen en vrouwen daarvan zijn beschikbaar om allerlei zaken te bespreken en die in gebed bij God te brengen. Je kan contact opnemen via de contactpagina, kies daar voor pastoraat.

Op zondag wordt elke bezoeker welkom geheten door het gastenteam. Voor de eerste vragen kan iedereen bij hen terecht. Een gebedsteam verzorgt het zegenend bidden voor, tijdens en na de dienst. Daarvoor kan ook gebruik gemaakt worden van onze gebedsruimte .

Met diverse gemeenteleden hebben de leden van het pastorale team langere trajecten: begeleiding, bevrijdingspastoraat, en uiteraard gebed.

Telefonisch lenen we een pastoraal luisterend oor, voor mannen en vrouwen.

Jaap Kolenberg 06-44592365
Marrie Kolenberg 06-49664318
Jany Warris 06-27861857
Desiréé de Boer 06-40563437
Rob de Boer 06-21852443