De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Hier kan je preken en studies beluisteren c.q. bekijken en downloaden die in de EGZ zijn gehouden. Vanuit Nederland zijn deze preken te beluisteren, maar vele landen zijn geblokkeerd vanwege hackers. Als je vanuit een vakantieland een preek wilt beluisteren en dat lukt niet, stuur dan een bericht naar de webmaster via de contactpagina.

In plaats van de collectezak in de kerk kan je ook online geven. Dat kan je hier doen.

Enkele studies zijn niet openbaar, hiervoor moet je geregistreerde gebruiker zijn. Zie hier.

De zegen van 2 Korinthiërs

Bekijk de presentatie  pdf met de bijbelteksten.Lees hieronder de tekst van de preek, in het Nederlands en in het Engels. Preek 5 juli 20202 Korintiërs 13: 13 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Inleiding Wat is het fijn om weer bij elkaar te zijn, elkaar weer…

Leef met volle teugen

Beluister ook het laatste lied van Kinga Bán. En hier is de tekst: Op de drempel van het levenStaar ik naar de horizonVoel me plompverloren en verlegenDat ik sterk ben en gezondWant jij bent ziek en ik begrijp het nietIk zou willen dat je hier blijven kon Ben niet bang, alleen soms evenMaar dan zing ik mij er dwars doorheenVoel me broos…

Overwinnaars door te scoren

Welkom bij de 13e online preek van de Evangelische Gemeente Zutphen.Hoe vanaf de volgende maand de samenkomst vormgegeven wordt, wordt nog druk bekeken. Maar zodra daar meer over bekend is zal dat via de mail gecommuniceerd worden. Mijn vorige preek was vanaf de Veenhoop, waar we op een camping staan. In dit natuurgebied zijn de opnames gemaakt.Als we (Desiree en ik) op…

De Geest van de waarheid

Preek Pinksteren 2020 Scroll down for the English Translation Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want…

Een psalm voor onderweg

Goedemorgen gemeente,Vandaag geen preek vanuit de kerk of opgenomen bij iemand thuis, maar een preek in de buitenlucht. Met op de achtergrond een kleine kudde schapen wil ik met jullie een bekende psalm lezen.Psalm 23: de Heer is mijn herder. Een hele bekende psalm. Maar misschien juist vandaag heb je dat nodig: ter bemoediging. Maar het is ook een psalm voor onderweg.…

Compassie voor gebroken harten

1. Gebroken wereld, gebroken mensen We leven in een gebroken wereld, in alles is het te zien. In mensen, dieren, de natuur, relaties, de rechtspraak/justitie, de politiek, oorlogen, terrorisme, ziekte, de zondige natuur, de dood, verdriet en pijn. In alles van deze wereld is de gebrokenheid, en het verval, terug te zien en voelen. Niets of niemand wordt het bespaard, op de…

Laat je leiden door de Heilige Geest

Het is vandaag moederdag. Vaak een dag waarbij de moeders even in het zonnetje worden gezet. Kinderen maken op school en de zondagsschool een knutselwerkje voor hun moeder. Na de kerk op bezoek bij je moeder om ook haar te bedanken voor de liefde die ze altijd aan je heeft gegeven. Of de kinderen komen op bezoek. We hebben het helemaal gepland,…

Tot hiertoe

Samenvatting  preek  3 meiTot hiertoe1 Samuël  7:12  Toen nam Samuël een steen en plaatste die tussen Mizpa  (wachttoren) en Sen (rots); hij gaf hem de naam Eben Haëzer (steen van hulp) en zei: “Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen”. Tot hiertoe heeft de HEERE ook mij geholpen in deze roerige tijd, waarin ik mijn zus heb verloren door het coronavirus, en…

God blijven zoeken

Online collecteIn plaats van in de collectezak kan nu direct online geven. Je kan dan een bedrag aanklikken, of zelf een bedrag invullen.De betaling gaat dan via je eigen bank middels iDEAL. Klik hier voor de collecte.

De Emmäusgangers

In plaats van in de collectezak kan je direct online geven. Je kan dan een bedrag aanklikken, of zelf een bedrag invullen. De betaling gaat dan via je eigen bank middels iDEAL. Klik hier voor de collecte. We lezen Lucas 24: 13-25Twee leerlingen van Jezus zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Zij spreken met elkaar en hun gezichten staan somber. Jezus voegt…

De overvloed van de opgestane Heer

Hieronder vind je de tekst van de preek. In het Nederlands, maar ook daaronder in het Engels.  Preek Pasen 12 april 2020 Johannes 21:1-141 Hierna verscheen Jezus weer aan de  leerlingen, nu bij het  Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon  Petrus  en  Tomas  (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en…