De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Hier kan je preken en studies beluisteren c.q. bekijken en downloaden die in de EGZ zijn gehouden. Vanuit Nederland zijn deze preken te beluisteren, maar vele landen zijn geblokkeerd vanwege hackers. Als je vanuit een vakantieland een preek wilt beluisteren en dat lukt niet, stuur dan een bericht naar de webmaster via de contactpagina.

Enkele studies zijn niet openbaar, hiervoor moet je geregistreerde gebruiker zijn. Zie hier.

De samenbindende kracht van de  vrede

Lees samen: Efeziërs 4:1-6 “Ik, die gevangen zit omwille van de  Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit  liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de  vrede  de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één…