De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Wat doen wij met jouw gegevens?
Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in de Evangelische Gemeente Zutphen. Je bezoekt onze website en laat wellicht op enkele webpagina’s jouw gegevens achter. Hier geven wij aan hoe wij omgaan met veiligheid van de gegevens die je, met jouw toestemming dus, aan ons hebt vertrekt. Verwerking van die persoonsgegevens is in overeenstemming met de geldende wetgeving. De door jou verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de Evangelische Gemeente Zutphen. Op de website gebruiken wij geen cookies. Jouw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verder worden jouw gegevens opgenomen in een relatiebestand, waarbij ook de giften worden geadministreerd. Hiervoor gelden dezelfde regels.

Toepasselijkheid
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van:
– De door leden en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en
– Gegevens verkregen naar aanleiding van je bezoek aan en gebruik van onze website.

Beveiligingsgegevens
De Evangelische Gemeente Zuthpen maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij maken gebruik van een beschermde website, met bovendien een gedeelte dat alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen.

De Evangelische Gemeente Zutphen heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Wil je geen berichten van ons meer ontvangen? Dan kunt je afmelden door middel van de link onderaan de nieuwsbrief.

Zichtbaarheid personen op beeld uitzendingen van kerkdiensten
Het kan voorkomen dat iemand in het beeld komt van de camera. Tijdens de dienst zal dat overigens alleen de achterzijde van iemand zijn die zich tussen de techniekpost en het podium bevindt. Daarbuiten komt men niet in beeld.

Vragen
Vragen over ons privacybeleid kun je mailen naar het bestuur via de contactpagina.