De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Schilderijen

Voor in de kerk staan twee schilderijen, gemaakt door Everdien de Weerd – Kolkman. Zij schreef ook de toelichtingen.

Leeuw en LamBanier: de Leeuw en het Lam  (Openbaring 5)

Het Lam Gods, Jezus, werd geofferd. Op een kruis geslagen.
Waarom?
Offer betekent: dicht bij brengen.
Jezus’ doel: mensen dicht bij de Vader brengen.
Dit kon alleen door onze zonden op Zich te nemen, de dood te overwinnen en zo de weg vrij maken naar de Vader.
De Leeuw van Juda, Jezus, een sterk en machtig Heerser.
Hij heeft overwonnen om de boekrol en haar zegels te openen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KronenBanier:  Kronen

Zonder doornenkroon, geen gouden kroon.
In Mattheus 27 lezen we dat Jezus gekroond werd met een doornenkroon; Koning der Joden.
De bespotting/straf die ons ten deel komt, droeg Hij.
De gouden kroon is een kroon van overwinning, een kroon des levens. (Jakobus 1:12, Openbaring 14:14). De 12 stenen zijn die van het opperkleed van de hogepriester en vertegenwoordigen de 12 stammen van Israel. De 56 stippen zijn het aantal bijbelboeken. 7 Bogen; 7 is het getal van de volheid.
Drie kruisen; God is een drieëenheid, Hij kwam tot ons door: Jezus (hart), de Heilige Geest (duif) en het Woord (tweesnijdend zwaard).
De engelen met: bel en granaatappel (=woord en daad, ook dit komt van het kleed van de hogepriester), hoorn met olie, levend water en de bazuin (verwijzend naar de terugkomst van Jezus).
De namen van God; IK BEN DIE IK BEN,  HEERE (sterkte/macht), Heer (Meester).

Van veraf zie je niet de details van deze banier. Je moet dichtbij komen om te zien. Zo is het ook bij God; hoe dichter bij je komt, des te meer zie je van Hem.