De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Preken by Auke van Slooten

Strijd op twee niveaus

Auke werd aan het einde van zijn preek sterk bepaald bij het volgende: Hij moest denken aan een woord: HERBERG. De EGZ moet niet zoeken naar grote dingen, maar naar het gebrokene, naar kwetsbare mensen (zoals met de Alpha cursus). Mensen met vuile kleren, dat ze tevoorschijn durven komen. God is naar deze mensen op zoek door ons heen, om zijn genade…