De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Preken by Henk de Oude

Centrale studie Openbaring les 1

Gespreksvragen bij Openbaring 1 1             Het boek Openbaring is bedoeld als een bemoediging in dreigende omstandigheden. Welke bedreigingen ervaren wij op dit moment? Hoe kan het boek Openbaring ons daarin bemoedigen? 2             Het boek Openbaring doet ook een oproep om trouw aan God te blijven en geen compromissen te sluiten. Wat betekent dat voor ons? Met welke verleidingen tot compromissen worden wij,…