De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Preken by Henk de Oude

De samenbindende kracht van de  vrede

Lees samen: Efeziërs 4:1-6 “Ik, die gevangen zit omwille van de  Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit  liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de  vrede  de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één…