De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Preken by Henk de Oude

De zegen van 2 Korinthiërs

Bekijk de presentatie  pdf met de bijbelteksten.Lees hieronder de tekst van de preek, in het Nederlands en in het Engels. Preek 5 juli 20202 Korintiërs 13: 13 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Inleiding Wat is het fijn om weer bij elkaar te zijn, elkaar weer…

De Geest van de waarheid

Preek Pinksteren 2020 Scroll down for the English Translation Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want…

De overvloed van de opgestane Heer

Hieronder vind je de tekst van de preek. In het Nederlands, maar ook daaronder in het Engels.  Preek Pasen 12 april 2020 Johannes 21:1-141 Hierna verscheen Jezus weer aan de  leerlingen, nu bij het  Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon  Petrus  en  Tomas  (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en…

De samenbindende kracht van de  vrede

Lees samen: Efeziërs 4:1-6 “Ik, die gevangen zit omwille van de  Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit  liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de  vrede  de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één…