De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Preken by Henk de Oude

De zegen van 2 Korinthiërs

Bekijk de presentatie  pdf met de bijbelteksten.Lees hieronder de tekst van de preek, in het Nederlands en in het Engels. Preek 5 juli 20202 Korintiërs 13: 13 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Inleiding Wat is het fijn om weer bij elkaar te zijn, elkaar weer…

De Geest van de waarheid

Preek Pinksteren 2020 Scroll down for the English Translation Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want…