De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Preken by Samuel Rave

Compassie voor gebroken harten

1. Gebroken wereld, gebroken mensen We leven in een gebroken wereld, in alles is het te zien. In mensen, dieren, de natuur, relaties, de rechtspraak/justitie, de politiek, oorlogen, terrorisme, ziekte, de zondige natuur, de dood, verdriet en pijn. In alles van deze wereld is de gebrokenheid, en het verval, terug te zien en voelen. Niets of niemand wordt het bespaard, op de…