De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Preken on Studies

Centrale studie Openbaring les 6

Vragen bij Openbaring 13Vraag 1N.a.v. Openbaring 13: 5 en 6: Het beest kreeg de macht om zijn bek te gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen.Zijn woning en hen die in de hemel wonen: De gelovigen maken deel uit van…

Centrale studie Openbaring les 4

De opname betreft het eerste deel tot de pauze. Zie verder de PowerPoint. Gespreksvragen over Openbaring 8-11: Lees Joël 2:12-14. Hoe heb jij Gods geduld in je leven ervaren? Vertel daar elkaar iets over. Lees 9:13: de stem die de opdracht gaf om het oordeel van de zesde bazuin te bevelen komt uit het reukofferaltaar. Het reukofferaltaar is in Openbaring een symbool…

Centrale studie Openbaring les 3

De geluidsopname start pas na 5 minuten van Henk’s inleiding. Dit betreft dia 1 van de presentatie. Vragen bij Openbaring 6 – 8:5. 1          Openb. 6:10; Ps. 79:5; Heb jij wel eens een gebed gedaan in de sfeer van: “Hoe lang nog, Heer?” In welke omstandigheden? Wat was de uitkomst? 2          Openb. 7:2-3, over de zegels. Wat zegt het je dat je…

Centrale studie Openbaring les 2

Vragen bij Openbaring 2-5 Vraag 1Volgens sommige bijbeluitleggers zoals Arie Kleijne in “Jezus Komt,” wordt de gemeente opgenomen (zie 1 Tess. 4:13-18) vóór Openbaring 4. Zij zullen dus niet door de verdrukking heengaan zoals die beschreven wordt in Openbaring 6 t/m 18 (visie 1). Anderen, zoals Pieter Lalleman, stellen dat de gemeente op aarde zal blijven tot  de wederkomst van de Heer…

Centrale studie Openbaring les 1

Gespreksvragen bij Openbaring 1 1             Het boek Openbaring is bedoeld als een bemoediging in dreigende omstandigheden. Welke bedreigingen ervaren wij op dit moment? Hoe kan het boek Openbaring ons daarin bemoedigen? 2             Het boek Openbaring doet ook een oproep om trouw aan God te blijven en geen compromissen te sluiten. Wat betekent dat voor ons? Met welke verleidingen tot compromissen worden wij,…