De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Centrale studie Openbaring les 2

Vragen bij Openbaring 2-5

Vraag 1
Volgens sommige bijbeluitleggers zoals Arie Kleijne in “Jezus Komt,” wordt de gemeente opgenomen (zie 1 Tess. 4:13-18) vóór Openbaring 4. Zij zullen dus niet door de verdrukking heengaan zoals die beschreven wordt in Openbaring 6 t/m 18 (visie 1). Anderen, zoals Pieter Lalleman, stellen dat de gemeente op aarde zal blijven tot  de wederkomst van de Heer (Openbaring 19). In dat geval zullen de gelovigen dus wel alles meemaken wat in Openbaring beschreven staat (visie 2).

Bespreek  samen wat de sterke punten zijn van de eerste en van de tweede visie.

Vraag 2
Lees samen de delen in Openbaring 4 en 5 waarin aanbidding voorkomt: 4:8-11; 5:8-14.

  • Wie worden er aanbeden?
  • Wat leren deze teksten je over aanbidding?
  • Hoe kun je in je eigen leven en in het leven van de gemeente een plaats geven aan aanbidding?

Vraag 3
Lees samen Openbaring 5:5-7. De Heer wordt hier beschreven als de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David en als een lam dat geslacht is, met zeven hoorns en zeven ogen.

  • Waarom zou de Heer zo omschreven worden?
  • Wat zeggen deze omschrijvingen je?