De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Centrale studie Openbaring les 3

De geluidsopname start pas na 5 minuten van Henk’s inleiding. Dit betreft dia 1 van de presentatie.

Vragen bij Openbaring 6 – 8:5.

1          Openb. 6:10; Ps. 79:5; Heb jij wel eens een gebed gedaan in de sfeer van: “Hoe lang nog, Heer?” In welke omstandigheden? Wat was de uitkomst?

2          Openb. 7:2-3, over de zegels. Wat zegt het je dat je Gods bezit bent?
Achtergrond: Zegel is een eigendomsbewijs, een teken van goedkeuring. In Openb. 14:1 dragen de 144.000 de naam van het Lam en van zijn Vader, zie ook Openb. 3:12.

Exod. 28:11-21; 36:13-21: de zegels op de schouder en borstplaat van Aäron met de namen van de stammen, en de zegel op zijn voorhoofd met het opschrift: aan de HEER toegewijd: Exod. 28:38. Het volk is Gods toegewijde bezit (Exod. 19:6). Openb. 7:2-3 zegt hetzelfde:  zijn eigen bezit.

3          Wat zegt Openb. 7:17 jou persoonlijk? Welk vooruitzicht biedt dit je voor de eeuwigheid?
Achtergrond: Zie Het Lam zal hen weiden: Jes. 49:9,10, Ezech. 34:23. Bronnen van levend water: Openb. 21:6; 22:1, 17: eeuwig leven: een eeuwige relatie met de Heer. Alle tranen van hun ogen afwissen: Jes. 25:8

 4          Openb. 8:2. Wat betekent het dat het gebed van de gelovige wordt vergeleken met een reukoffer? Zie Ps. 141:1-2. Vergelijk met Lev. 2:2; 16:12-13