De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Centrale studie Openbaring les 4

De opname betreft het eerste deel tot de pauze. Zie verder de PowerPoint.

Gespreksvragen over Openbaring 8-11:

  1. Lees Joël 2:12-14. Hoe heb jij Gods geduld in je leven ervaren? Vertel daar elkaar iets over.
  2. Lees 9:13: de stem die de opdracht gaf om het oordeel van de zesde bazuin te bevelen komt uit het reukofferaltaar. Het reukofferaltaar is in Openbaring een symbool van de gebeden van de heiligen, de gelovigen, als reukwerk opgezonden naar God (zie bijvoorbeeld Openb. 8:3,4). Blijkbaar hebben deze gelovigen God gebeden om in te grijpen, en verhoort God nu deze gebeden. Hoe kun je op een goede manier God bidden om in te grijpen in deze wereld, en tegelijkertijd van de mensen in deze wereld blijven houden?
  3. Hoe interpreteer jij de machtige engel van Openbaring 10:1-3?
  4. Welk antwoord zou jij geven aan mensen die twijfelen, omdat de Heer na tweeduizend jaar nog steeds niet is teruggekomen?