De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

De Emmäusgangers

In plaats van in de collectezak kan je direct online geven. Je kan dan een bedrag aanklikken, of zelf een bedrag invullen. De betaling gaat dan via je eigen bank middels iDEAL. Klik hier voor de collecte.

We lezen Lucas 24: 13-25
Twee leerlingen van Jezus zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Zij spreken met elkaar en hun gezichten staan somber. Jezus voegt zich bij hen en vraagt waarover zij praten. Het blijkt dat zij praten over de dood van Jezus, de man op wij zij hun hoop gevestigd hadden. Ook vertellen zij dat de vrouwen bij het graf geweest zijn en dat zij engelen hebben gezien bij een leeg graf. De engelen vertelden hen dat Jezus is opgestaan! Maarrrr.. dat leek hun dom gepraat. In tegenstelling tot een lied als ‘Daar juicht een toon daar klinkt een stem’ waaruit je zou denken dat iedereen er onmiddellijk van wist, ging de opstanding van Jezus aan hen voorbij… Als zij niet alleen gehoord hadden wat Jezus had gezegd dan zouden zij niet somber zijn geweest. Zelfs op de avond van de opstanding, toen Jezus al aan verschillenden verschenen was lees je nog in Johannes 20:19 dat de apostelen bij elkaar waren en de deur gesloten hielden uit angst voor de Joden… Als zij Jezus geloofd hadden en niet alleen gehoord hadden dan hadden zij kunnen kamperen bij het graf en juichend zien dat Hij opstond. Hij heeft immers vaak verteld dat Hij gemarteld, bespot en gedood zou worden maar dat hij op de derde dag zou opstaan! Hoe moeilijk is het voor een mens gewoon te geloven in wat Vader tegen ons zegt?! Zo ook in de huidige crisis. Jezus leert ons te kijken naar de vogels en de bloemen. De Vader zorgt voor hen en wij, zijn kinderen, gaan vogels en bloemen vér te boven! Maak je niet ongerust leert de Bijbel ons ‘Ik ben bij jullie’ zegt Jezus. Dat lukt ook niet zomaar, zelfs de apostelen hadden het er moeilijk mee. Maar dan is dit ook een mooie kans om te leren, om te trainen! Jezus plaatst een opdracht bij zijn beloften dat de Vader voor ons zorgt. ‘Zoek eerst zijn Koninkrijk leert Hij ons. Zoek eerst Zijn Koninkrijk… beter te begrijpen als wij zeggen: zoek eerst Zijn Koningschap. Zoek ernaar dat God Koning is in jouw eigen leven. Het gaat in de crisis niet om ons, het gaat om God! Hoe, Vader, wordt U geëerd in mijn leven in deze rare tijd?’. Ook als je zou sterven door het virus, om dan te belijden: het leven is voor mij Christus en het sterven is winst! Dichter bij Hem, in het Vaderhuis aankomen. Zo te denken geeft een ander zicht op de werkelijkheid, zo te leven kan ons helpen om te beleven vanuit God, vanuit boven waar Christus is en niet vanuit menselijk perspectief. Immers is ons leven ‘met Christus verborgen in God’!
Als ik Facebook zo langs keek de laatste tijd dan vallen mij onder christenen twee reacties op. De eerste de angst waar ik het hier boven over had. Het tweede? Veroordeling.
God oordeelt de goddeloosheid en straft door middel van dit virus. Dat kan zo zijn maar past ons zo’n reactie? Het komt al snel zo over dat wij oordelen, dat wij uit de hoogte toespreken. Jezus leert ons om niet te oordelen. Immers kwam Hij ook niet om te oordelen maar om te behouden. Misschien dat je kunt leren van Amos (hoofdstuk 7:1-6). God liet hem het oordeel zien en Amos deed onmiddellijk voorbede voor zijn volk. Een houding om na te volgen, om priester te zijn bij onze Vader voor de mensen om ons heen. Dat is ook de houding die Jezus ons leert, liefhebben, zegenen en het goede, het behoud willen voor de mensen om ons heen.

Misschien dat je veel in afzondering leeft in deze tijd. Dat je niet de dingen kunt doen die je normaal deed. De Bijbel leert ons om ons de tijd nuttig te maken. Dit is dan de tijd waarin wij ons temeer mogen oefenen dicht bij God te leven. Eens een heel Bijbelboek te lezen. Stil te worden voor God. Voorbede te doen. Dat is niet makkelijk, ook de grote mensen in de Bijbel moesten dat leren! Denk eens aan Elia die drie en een half jaar alleen leefde terwijl de raven hem voedsel brachten. Wat doe je alleen in de wildernis?! En dan zo lang… dan is de paar maand nu toch niets vergeleken daarmee. En de jaren van Johannes de doper, de dagen van Mozes op de berg Sinaï, de tijd van onze heer in de woestijn.
Leren van U Heer! Oefenen baart kunst.