De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Euthanasie in Nederland

Fundamentele concepten. Hoe nemen we ethische beslissingen?
Dit is alleen de PowerPoint. De geluidsopname is helaas mislukt.