De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Goddelijke bewogenheid

Ina sprak over EL Rachoem: Barmhartige God.
Exodus 34:6 Toen de HEERE bij hem voorbij kwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

Ina’s zoon Auke Veenemans zong voor de preek dit lied:

Jezus leer mij kijken door uw ogen
Vul mij met uw mededogen
Laat mij voelen andermans pijn
Dat mijn hart bewogen zal zijn
Want ik wil zijn zoals U bent
Nederig  en klein
Dienen net als U
De minste durven zijn
Laat uw ootmoed mijn hoogmoed overwinnen