De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Ik ben met je, alle dagen

Bij het eerste gedeelte is het geluid helaas slecht, later goed.