De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

In de schuilplaats van de Allerhoogste

Aansluitend op de preek van Jeroen volgen een aantal getuigenissen