De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Lezing orgaandonatie

Lezing over orgaandonatie door mevr. Rineke Heij van de Nederlandse Patienten Vereniging.
Bekijk en beluister deze op YouTube. De presentatie is ook als pdf toegevoegd.