De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Overwinnaars door te scoren

Welkom bij de 13e online preek van de Evangelische Gemeente Zutphen.
Hoe vanaf de volgende maand de samenkomst vormgegeven wordt, wordt nog druk bekeken. Maar zodra daar meer over bekend is zal dat via de mail gecommuniceerd worden.

Mijn vorige preek was vanaf de Veenhoop, waar we op een camping staan. In dit natuurgebied zijn de opnames gemaakt.
Als we (Desiree en ik) op de camping zijn, hebben we vaak ’s avonds tijd om een spelletje te spelen. Ken je het kaartspel Skibo? Je wint als je al je kaarten hebt weggewerkt.
De ene keer wint Desiree, de andere keer win ik.
Maar het gebeurt ook dat ik soms een hele avond win. Een goede avond!
De volgende avond wint Desiree dan de hele avond. Voor mij een minder goede avond. 
Johan Cruiff zei het al: om te winnen moet je scoren!

Wat is scoren in geestelijke zin en wat heb je daarvoor nodig?

Lees maar eens Micha 6: 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat God van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”

Scoren in geestelijke zin is dus recht te doen, trouw te zijn en nederig. Daarmee doe je wat God van je vraagt.
Maar ik weet niet hoe het met jou staat, maar ik vind dat soms wel erg moeilijk. Recht te doen: in de ogen van God, want ik zie soms niet zo recht!
Doen wat God van je vraagt en daarmee de boze overwinnen.
Menselijkerwijs is dat onmogelijk, ware het niet dat de Zoon van God: Jezus dat voor ons heeft mogelijk gemaakt.

Lees maar mee: Efeze 2: 10: “Want God heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn; in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden, die God heeft voorbereid.”
Door het offer van Jezus zijn we Gods kinderen geworden als we Zijn offer accepteren. In Christus geschapen: God heeft dat gedaan. En Hij heeft de weg, die we mogen gaan zelfs voorbereid.

Recht te doen, omdat we gerechtvaardigd zijn in Christus.
Trouw te zijn, omdat God trouw is.
En nederig te zijn, omdat Jezus nederig is geweest en onze zonden heeft gedragen.

Vanuit mijzelf?
Ik worstel met de vleselijke wapenrusting (zie het bijgevoegde plaatje).
Een petje van onverschilligheid, een oog van verleiding, de speer van oordeel (zo krom als het maar kan), een vaatdoek van krachteloosheid. En dit alles veroorzaakt een kleed met scheuren door schuldgevoelens. En om het geheel wat toonbaar te maken: een jas van hypocrisie.

Maar God, die de weg heeft voorbereid, heeft ons een heel andere wapenrusting gegeven: de geestelijke wapenrusting: Efeze 6.
In plaats van een petje van onverschilligheid geeft God ons een helm van verlossing.
In plaats van een oog van verleiding geeft Hij een pantser van gerechtigheid.
De speer van het oordeel wordt vervangen door het zwaard van de Geest.
De vaatdoek van krachteloosheid wordt door God het schild van geloof
Om het geheel af te maken met de gordel van de waarheid en de schoenen van de boodschap van de vrede.
Alles om te gaan op de weg van God. 
Alles omdat Jezus ons is voorgegaan.

Dan kan je scoren in het doen van recht, trouw blijven en nederig zijn.
Dan ben je een overwinnaar, omdat Jezus overwonnen heeft!

Dus nog eens Efeze 2:10: “Want God heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn; in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden, die God heeft voorbereid.”

Ik wil afsluiten met Spreuken 3: 5-6: “Vertrouw op God met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij een weg voor jou.”

Ik wil jullie een Ierse zegenbede meegeven voor de komende week: zodat je gezegend bent en tot zegen kunt zijn!

Moge de Heer je voorgaan, en je de goede weg wijzen.
Moge de Heer naast je zijn, je in Zijn armen sluiten en je beschermen.
Moge de Heer achter je staan en je behoeden voor valsheid.
Moge de Heer onder jou zijn, en je opvangen als je valt.
Moge de Heer in jou aanwezig zijn en je troosten als je verdrietig bent.
Moge de Heer bij jou blijven en je verdedigen.
Moge de Heer ook boven je staan en je zegenen met de zegen van de algoede God

Amen.