De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Strijd op twee niveaus

Auke werd aan het einde van zijn preek sterk bepaald bij het volgende:
Hij moest denken aan een woord: HERBERG. De EGZ moet niet zoeken naar grote dingen, maar naar het gebrokene, naar kwetsbare mensen (zoals met de Alpha cursus). Mensen met vuile kleren, dat ze tevoorschijn durven komen. God is naar deze mensen op zoek door ons heen, om zijn genade door te geven. Heb een hoge verwachting van de EGZ, kijk vooruit naar wat God met de EGZ gaat doen. De Heer gaat door met de EGZ.