De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Tot hiertoe

Samenvatting  preek  3 mei
Tot hiertoe
1 Samuël  7:12  Toen nam Samuël een steen en plaatste die tussen Mizpa  (wachttoren) en Sen (rots); hij gaf hem de naam Eben Haëzer (steen van hulp) en zei: “Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen”.

Tot hiertoe heeft de HEERE ook mij geholpen in deze roerige tijd, waarin ik mijn zus heb verloren door het coronavirus, en waarin mijn neef Bram op de intensive care ‘strijdt’ voor zijn leven. Hartelijk dank overigens voor uw bemoedigingen en gebeden voor ons! Gods hulp voor ons zien we ook in het votum:  “Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk Zijner handen (zie Ps. 124:8 en Ps. 138:8).

Als teken van Gods trouw  richtte Samuël  – en ook Jacob deed dat eerder – een steen op, als teken van Gods voorziening. En doet ons dat niet denken aan de levende steen, de Here Jezus, een levende steen, door mensen verworpen maar voor God uitverkoren en kostbaar. Dat is Gods Voorziening voor ons, met o.a. als doel dat wij ons ook als levende stenen laten gebruiken tot de bouw van een geestelijk huis.

Ik heb thuis een schilderij hangen, dat ik gekregen heb van een vriendin van Alice van Stapele, nadat Alice overleed. Sommigen van u zullen zich haar herinneren. Voor mij beeldt dit schilderij de verschillende periodes in mijn leven uit, Je zou er ook de 4 seizoenen in kunnen zien.
Maar het rode vlak doet mij ook denken aan het bloed van de Here Jezus, Wiens bloed mij vrijgekocht heeft.  
In het gele vlak zie ik een kelk, een beker: “De Heer is mijn herder, mijn beker vloeit over”.  
Het vlak rechtsonder oogt wat somber, echter doorbroken met een lichtstraal van Zijn aanwezigheid.  
Het blauw/donkerrode vlak geeft mij een gevoel van rust en geborgenheid.

Is dit geen reden om onze God te prijzen!  
David zegt het in Ps. 24; 8,9 als volgt: “Heft poorten uw hoofden omhoog , en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. Wie is toch de Koning der ere? De HERE, sterk en geweldig, de HERE, geweldig in de strijd”.
Amen. 

Online collecte
Ook nu lopen de vaste lasten gewoon door. Daarom vragen we je ook deze zondag mee te doen met de collecte.
In plaats van in de collectezak kan nu direct online geven. Je kan dan een bedrag aanklikken, of zelf een bedrag invullen. De betaling gaat dan via je eigen bank middels iDEAL. Klik hier voor de collecte.