De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Vertrouwen

Helaas is het geluid van de opname niet goed. Daarom hier slechts de teksten die Rob de Boer gebruikte.

  1. Psalm 33:22: Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.
  2. Spreuken 16:3: Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
  3. Jesaja 26:3: De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.
  4. Psalm 143:8: Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.
  5. Spreuken 3:5-6: Vertrouw op de HEERmet heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
  6. Filippenzen 4:19: Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus.
  7. 2 Korintiërs 5:7: We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien.