De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Visie-Missie-Strategie van de EGZ

Bekijk hier de visie, missie en strategie van de EGZ als missionaire gemeente. Deze werd op de gemeenteavond van zondag 29 november 2015 gepresenteerd en besproken.