De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Stichting dAk staat voor dinie-Albanië-koos

Stichting dAk stopt per 31 maart 2021. Lees dit bericht daarover.

De EGZ ondersteunt het werk van Koos en Dinie Rozeboom in Albanië.

De stichting stelt zich ten doel om fondsen te werven om in Albanië opvangplaatsen te financieren voor weeskinderen en andere zorgbehoeftige kinderen.
Met haar ten dienste staande middelen zal inzet van vrijwilligers ter plaatse worden gefinancierd en zonodig materiële ondersteuning worden geboden.

Waar nodig zal de stichting de belangen van de vrijwilligers in het algemeen behartigen. In alles wil zij in woord en daad laten zien wat de liefde van God in Zijn Zoon Jezus Christus kan betekenen voor een land als Albanië in en door trouwe arbeid van wie Hem liefhebben.

Zie verder de website van deze stichting.

Bekijk hier een film over het werk van Hoop voor Albanie en stichting dAk.

En bekijk hieronder een film van een openluchtdienst na de zware aardbeving eind november 2019.