De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Organisatie

Wie zitten er in het bestuur?

  • Voorzitter: Berend Reitsma
  • Secretaris: Jaap Steketee
  • Penningmeester: Cora van der Loo
  • Margriet Velthuis
  • Henk de Oude (“Herderlijk bestuurder”)

Waarmee houdt het bestuur zich bezig?

Het bestuur heeft de eindverantwoording van de gemeente:

  • voor alle praktische en organisatorische zaken in de gemeente. Veel van deze taken worden in de praktijk uitgevoerd door taakgroepen. Zondagsschool en tienerwerk valt ook onder het bestuur.
  • voor “geestelijke” en pastorale aangelegenheden, zoals onderwijs, kringen, gebedswerk, prediking, pastoraat. In de praktijk worden veel deze taken uitgevoerd door verschillende taakgroepen. Aanspreekpunt vanuit het bestuur is hiervoor Henk de Oude.

Welke taakgroepen zijn er in de EGZ?

Ga naar de Wie zijn wij? En klik dan op Organisatie.

Wie is de betaalde medewerker?

Dat is Rob de Boer. Hij is het aanspreekpunt voor het WelKomwerk, voor pastoraat, en je kunt bij hem terecht voor veel zaken. Hij kan je doorverwijzen naar de juiste persoon. Hij is ook als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Zijn giften aan de EGZ aftrekbaar?

Ja, de EGZ is ANBI-geregistreerd. Kijk bij anbi-gegevens op deze website.

Bij wie kan ik terecht voor wat?

Wie kan ik in de gemeente aanschieten voor vragen op welk gebied dan ook?

Er is een team van mensen die je kunt aanspreken. Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste mensen in de gemeente. Het team wordt elke zondag in de Powerpoint getoond. Het bestaat uit Rob de Boer, Jaap Kolenberg, Henk de Oude, Jurjen Velthuis, en Jany Warris,

Waar kan ik terecht als ik persoonlijke of geestelijke problemen ervaar?

Daarvoor kun je bij het pastoraal team terecht. Deze bestaat uit Rob de Boer, Jaap en Marrie Kolenberg, Jany Warris, Henk de Oude. Het eerste aanspreekpunt is Rob de Boer. Je kunt hem bereiken via 06-21852443 en per e-mail via pastoraat@egzonline.nl.

Wie zijn de diakenen en wat doen zij?

De diakenen zijn Jolanda Navis en Mieke van der Kamp. Zij houden zich bezig met hulpverlening op praktisch en materieel/financieel gebied.

Waar kan ik terecht voor praktische of materiële hulp?

Stuur een mail naar  helpen@egzonline.nl

Hoe kan ik boeken uit de bibliotheek lenen?

In de Kerkzaal is een tafel en een rekje met boeken die lenen. Beneden in de grote zaal zijn rekken met nog veel meer boeken. Je mag boeken uit de bibliotheek meenemen om te lenen. Als je ze terugbrent: niet zelf in het rek zetten, maar in het mandje leggen. Vraag na bij de Boekenwurm: Marrie Kolenberg.

Ik wil meedoen

Ik wil me graag aanmelden voor een taak in de gemeente. Hoe kan ik dat doen?

Neem contact op met de taakgroepleider van de taak die je op je wilt nemen. Die vind je hier op de website.

Ik wil lid worden. Hoe kan ik dat aangeven?

Wend je tot een van de bestuursleden of Rob de Boer. Zij zullen je dan van de benodigde documenten kunnen voorzien en een afspraak met je maken voor een gesprek.

Ik wil gedoopt worden.

Daarvoor kun je een van de bestuursleden aanspreken, maar je kunt het ook te kennen geven aan Rob de Boer, of een van de leden van de onderwijscommissie: Jeroen de Boer, Richard Brouwer, Jurjen Velthuis of Henk de Oude. De laatstgenoemde commissie organiseert de doopstudies voorafgaande aan de doop.

Ik wil graag aan een kring deelnemen. Kan dat?

De EGZ kent een aantal huiskringen. Hier wordt de bijbel gelezen, samen gepraat en gebeden, en er wordt naar elkaar omgezien. Wil je deelnemen aan een kring, neem dan contact op met Henk de Oude of Richard Brouwer.

Kinderen en jongeren

Welke activiteiten zijn er voor kinderen?

Tijdens de diensten is er een crèche en zijn er zondagsschoolklassen voor kinderen vanaf drie jaar en kinderen van de basisschoolleeftijd.

Welke activiteiten heeft de EGZ voor jongeren?

Voor jongeren vanaf 14 jaar is er de jeugdgroep Solid. De jeugdleiders zijn Luuk en Annemaritha Ebbekink. Voor jongeren van achttien jaar en ouder is er de 18+ groep, die geleid wordt door Jurjen en Margriet Velthuis.
Meer informatie vind je hier.

Communicatie

Hoe krijg ik toegang tot het afgeschermde deel van de site van de EGZ?

Stuur daarvoor een mail naar Jaap Kolenberg: webmaster@egzonline.nl

Hoe kan ik het weeknieuws van de EGZ per mail ontvangen?

Stuur een mail naar Jaap Kolenberg webmaster@egzonline.nl. Hij zal je toevoegen aan de maillijst.

Hoe ontvang ik een adreslijst van de EGZ?

Die ontvang je door je eigen adresgegevens op de lijst te laten zetten. Geef je gegevens door aan Jaap Kolenberg: webmaster@egzonline.nl.

Waar vind ik de agenda van de activiteiten van de EGZ?

Die vind je hier op deze website.

Kerkdiensten

Kan ik de dienst online volgen en achteraf bekijken?

Dat kan via YouTube. De link wisselt per zondag, die staat op deze website bij Livestreams. Daar staat ook hoe je de dienst achteraf nog kan bekijken. De preken worden hier langer bewaard, die kan je ook selecteren op spreker en datum.

Gebed

Ik wil graag betrokken zijn bij gebed voor de EGZ. Kan dat?

Ja, dat kan. Er zijn bidstonden op maandagochtend om 10.00 uur, op donderdagavond om 19.45 uur en op zondagochtend om 09.30 uur. Daarnaast kun je vragen om periodieke toezending van een e-mail met gebedsonderwerpen. Stuur daarvoor een mail naar: gebed@egzonline.nl.

Je kan ook een gebedsvraag plaatsen in onze Chrch app bij #Kanalen in het Gebedskanaal.