De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Omdat we behoren tot een Koninkrijk waar Jezus regeert (in onze harten), willen wij de kenmerken van dat Koninkrijk uitdragen, zie ook de pagina Wie zijn wij?. Zowel naar elkaar, als leden van de gemeente, als naar onze medemensen.

Onze Waarden
1. Zorgvuldig omgaan met elkaar
2. Individueel en samen Onderweg zijn als ‘mensen van de Weg’
3. Ons Verschillend zijn vieren met ruimte en samenhang

Ons jaarthema voor 2022/23

Echtheid en Saamhorigheid
Groeien in de verbinding met Jezus en met de ander

Echtheid zegt iets over onszelf zijn, waarbij we ons met “alle sores” niet voor God en elkaar verbergen. Saamhorigheid, we doen het samen met elkaar. Groeien in verbinding, wat na de corona jaren zo nodig is. Sterker verbinden met Jezus en sterker verbinden met elkaar als gemeente én met degenen die de Heer nog niet kennen. Op deze manier willen we de komende tijd aan de slag gaan en op deze manier willen we met elkaar omgaan.

De gemeente moet een veilige plek zijn
Of je christen bent of niet, we lopen allemaal verwondingen op in dit leven. Door omstandigheden, maar ook door onze eigen foute keuzes. Daardoor kunnen we soms vast komen te zitten in ons leven, of we raken gebonden in verslavingen van allerlei soort. In de gemeente willen we dat de kenmerken van het Koninkrijk van God weer worden ervaren. Acceptatie, vrede, liefde en bevrijding. Door diverse vormen van zorg aan te bieden kunnen mensen weer worden zoals God ze heeft bedoeld. Mensen met een doel en een richting in hun leven. Mensen die de liefde van Jezus Christus (opnieuw) gaan ervaren en die gaan uitdelen aan anderen.

Groeien tot volwassenheid in Christus
Diverse activiteiten zijn er (mede) op gericht mensen te laten groeien in hun geloof en in hun relatie met Jezus Christus, zodat ze in staat zullen zijn uit te reiken naar anderen. Daartoe dienen de volgende activiteiten: de zondagse dienst, bijbelstudies, kringen, gebed en pastoraat. We brengen door God gegeven gaven en talenten van gemeenteleden naar boven en helpen hen die te ontwikkelen. Die gaven en talenten zijn ons gegeven om mee te werken aan de bouw van het Koninkrijk van God.
Door een andere, aantrekkelijke levensstijl, waarin de kenmerken van het Koninkrijk van God zichtbaar wordt, worden mensen uitgedaagd deel uit te gaan maken van dat Koninkrijk.

Invloed uitoefenen in de maatschappij
Dat doen we niet primair om ‘zieltjes te winnen’, maar om zichtbaar te maken dat de sfeer van het Koninkrijk van God zo anders is dan de sfeer in de maatschappij. Door bijvoorbeeld onze Welkom-activiteiten strekken we ons uit naar mensen die eenzaam zijn of verstrikt zijn geraakt in allerlei problemen. Verschillende gemeenteleden werken mee in organisaties die gericht zijn op het zichtbaar maken van dat Koninkrijk. Dat kan in de politiek, op sociaal of economisch gebied.
Doel is dat mensen een verlangen krijgen om te ontdekken wat ze missen. Er zijn talloze mensen op zoek naar de zin van het leven. Wij willen laten zien dat het anders kan en dat God relevant is. Voor zoekers wordt jaarlijks een Alpha-cursus gehouden.

  • Je bent geroepen om vrij te zijn (Galaten 5:13).
  • Als de Zoon je vrij maakt, zul je werkelijk vrij zijn (Johannes 8:36).
  • Laat je licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij je goede werken zien en je Vader in de hemel verheerlijken (Mattheüs 5:16).