De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

De Evangelische Gemeente Zutphen heet je welkom!

Via deze site willen we laten zien wie we als christelijke gemeente zijn: een groep mensen die Jezus wil volgen en omzien naar anderen en elkaar. Naar elkaar, maar ook in het bijzonder naar de mensen in onze wijk en stad. Precies zoals Jezus dat deed. En Jezus had een fantastische boodschap. Een boodschap die een mensenleven totaal kan veranderen.

Op deze site krijg je een idee van een groot aantal activiteiten die in de EGZ plaatsvinden. Maar als je ons ècht wilt leren kennen, dan zul je toch eens langs moeten komen! In de zondagsdienst om 10 uur of door-de-weeks ’s ochtends bij Wel Kom op de koffie. Daartoe nodigen we je van harte uit! Wij zijn ervan overtuigd dat wij goed nieuws te brengen hebben aan mensen die daar hartstochtelijk naar verlangen.

Kijk naar de boodschap die Jezus bracht en niet zozeer naar wat mensen ervan hebben gemaakt. Mensen zullen altijd teleurstellen. We willen proberen Gods liefde uit te stralen. Hij wil niets liever dan mensen veranderen. Wij als christenen van de Evangelische Gemeente Zutphen weten wat dat betekent. Hij heeft ons veranderd en is daar nog steeds mee bezig. Lees verder op Wie zijn wij?
Dus: Wel….KOM!