De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

Wij volgen Jezus Christus
Wij zijn mensen die ervoor gekozen hebben Jezus Christus te volgen. Jezus gaf Zijn leven voor ons, omdat wij door onze eigen keuzes ver van God geraakt waren. We konden niet meer met Hem communiceren. Ons leven werd gekenmerkt door o.a. leugens, angst, afwijzing, hebzucht, hoogmoed, opstandigheid, liefdeloosheid, kortstondig genot en soms verslavingen. Ons leven was daardoor zinloos. Maar de Bijbel zei ons dat God de wereld (de mensen) zò lief had, dat Hij Zijn enige Zoon naar de aarde stuurde om de straf voor onze verkeerde keuzes en gedrag te dragen. Dat deed Hij door te sterven aan een kruis.

Jezus droeg onze schuld
Wij hebben geaccepteerd dat het nodig was dat Iemand (Jezus) die zonder schuld was, in onze plaats zou sterven. Daardoor zijn we kinderen van God geworden en kunnen we met Hem communiceren. Jezus predikte het Koninkrijk van God (ook wel het Koninkrijk van de hemel genoemd). Dat Koninkrijk wordt pas volledig zichtbaar als Jezus terug komt op aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen. Maar nu al mag dat Koninkrijk zichtbaar worden in de volgelingen van Jezus. Dat Koninkrijk wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Andere kenmerken zijn onder meer: liefde, vergevingsgezindheid, vriendelijkheid, acceptatie, vrijheid, nederigheid en trouw.

Jezus geeft ons leven
Jezus zei ons dat Hij was gekomen om overvloedig leven te geven. Betekent dat voorspoed, materiële rijkdom, een permanente gezondheid? Nee. Het betekent simpelweg dat Jezus ons een leven biedt dat ertoe doet. Zodat je aan het eind van je leven kunt zeggen dat jouw leven ertoe deed. Het grootste gebod in de Bijbel is dat we God liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand èn onze naaste als onszelf.

We zijn geroepen
Als volgelingen van Jezus zijn we ambassadeurs van Zijn Koninkrijk. Omdat de kenmerken van dat Koninkrijk in ons zijn gelegd, willen we ons daarmee uitstrekken naar onze medemensen; zie de pagina Waar staan we voor? Omdat we Jezus als onze Redder hebben aangenomen zijn we kinderen van God (Johannes 1: 12). We zijn als eigendom van God geroepen om de grote daden te verkondigen van Hem die ons uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht (1 Petrus 2: 9).

Onze missie kan als volgt verwoord worden:
Omdat we Jezus als onze Redder hebben aangenomen, zijn we geroepen Zijn grote daden zichtbaar te maken en te verkondigen. Daarmee erkennen we Hem ook als Heer. Dat is Degene die het in ons leven voor het zeggen heeft.