De EGZ is een groep mensen
die Jezus wil volgen
en omzien naar anderen én elkaar.

In Zutphen is een aantal missionaire organisaties actief, waarmee de EGZ zich verbonden weet. Klik op de naam om de website van deze werkers te openen.

Stichting Compassie: Getuigen van Gods liefde in woord en daad.

Stichting Cornerstone: Een missionair – diaconale organisatie die zich richt op kinderen, tieners, jongeren en volwassenen in het Waterkwartier te Zutphen.